Buddhistisk skogstradisjon i Norge

Hjemmesiden til Lokuttara Vihara – Skiptvet buddhistkloster
og Skogskloster Buddhistsamfunn
Her finner du informasjon om våre aktiviteter, publikasjoner,
meditasjonssamlinger og Theravada-buddhisme generelt

«Gjør alt med et sinn som slipper taket. Ikke ta imot smiger, fordeler, eller noe annet. Hvis du slipper taket litt, får du litt fred. Hvis du slipper taket mye, får du mye fred. Hvis du slipper taket fullstendig, får du fullstendig fred.»

-Ajahn Chah