Anbefalt litteratur

Vårt lille utvalg av anbefalt litteratur. I henhold til buddhistisk tradisjon er alt gratis og kan distribueres videre gratis. Lenker til mer buddhistsik litteratur finnes under avsnittet «Gratis Dhamma-bøker» på vår side med Dhamma-lenker.

Tråden

Denne boken inneholder utvalgte Dhamma-taler gitt til deltakere på et meditasjonskurs for nybegynnere i Storbritannia.
Ajahn Kalyano ble født i Hitchin i 1961. Han har vært praktiserende buddhist siden han var 17 år. Han begynte å besøke Amaravati på 1980-tallet. Som lekmann førte veien med praksis og forskning til at han jobbet på sykehus i nesten tjue år. Han spesialiserte seg på nevrologisk rehabilitering og lærevansker og arbeidet som klinisk psykolog, psykoterapeut og Tai chi-lærer. Han er spesielt interessert i å utforske forholdet mellom kropp og sinn. Han tok full ordinasjon ved Chithurst Klosteret i 1998 og har etter det reist til Italia, Thailand og Australia.
Last ned PDF 

Issues Through The Moss

Historien du nå skal lese handler om dhammapraksisen til en kvinnelig buddhist fra
Norge. Hun startet å praktisere etter å ha gjennomgått ekstrem lidelse i eget liv. Hun
ga ikke opp, men kjempet med tålmodighet, utholdenhet og energi.
Fast bestemt på å finne årsaken til denne lidelsen, brukte hun sinnets årvåkenhet og
undersøkte grundig, helt til hun fant Buddhas sannhet i alle fenomener.
Dette resulterte i frihet fra lidelsens makt. Det ga henne energi til å holde ut og til å
leve i letthet i møte med “strømmen fra verden”, som er full av lidelse. Dette skjedde
før hun hadde fått kjennskap til buddhismen.

 

Last ned engelsk versjon: PDF

Last ned svensk versjon: PDF 

Mali Bagøien
Ajahn Chah

Tranquillity and insight

En Dhamma-tale holdt av Ajahn Chah hvor han forklarer grunnleggende åndedrettsmeditasjon, som er meditasjonstypen praktisert av Buddha selv. Opprinnelig publisert i «The Collected Teachings of Ajahn Chah».

 

«Normally the mind isn’t still, it’s moving all the time. We must make an effort to strengthen the mind. Making the mind strong and making the body strong are not the same. To make the body strong we have to exercise it, to push it, but to make the mind strong means to make it peaceful, not to go thinking of this and that. For most of us the mind has never been peaceful, it has never had the energy of samadhi; so we must establish it within a boundary. We sit in meditation, staying with the ‘one who knows’.»

Stillness Flowing –
The Life and Teachings of Ajahn Chah

Dette viktige verket gir detaljene om livet og læren til Luang Por («ærede far») Chah, også kjent som Ajahn («lærer») Chah, og har vært under utarbeiding i mer enn to årtier. Biografien er basert på boken på thailandsk om Luang Por Chah fra 1993 med tittelen ‘Upalamani’ som også ble skrevet av Ajahn Jayasaro. Den inkluderer oversettelser fra ‘Upalamani’, spesielt anekdoter og minner fra Luang Por sine disipler, så vel som en betydelig mengde sosial, kulturell, historisk og religiør informasjon som gir kontekst til et publikum som kanskje er ukjent med Thailands kultur og buddhistiske arv.

 

Boken er på engelsk.

 

Last ned som PDF , Kindle mobi , eller ePub

Ajahn Jayasaro

«Frihet fra alt ubehag» av Tan Ajahn Anan Akincano

Instruksjoner i buddhistisk meditasjon og livsførsel.

 

Last ned PDF

Tan Ajahn Anan Akincano

«Samadhi For Liberation» av Tan Ajahn Anan Akincano

In the beginning practising samadhi is difficult. If one has samadhi, but then encounters with negative mind-states, the samadhi disappears. So one has to reflect more. Having reflected a lot, the samadhi is gone even more. The power of mind is not strong enough. That’s how it is. One becomes tired both with focusing and investigating. But, please be patient. If one experiences dukkha in the present, one will experience sukha as result. One has to be patient, keep being patient and one will receive the fruits later on.

Luang Por Guna

Manasikāradhamma – Dhamma for ettertanke

Luang Por Guna er nevøen til Ajahn Chah. Ikke like kjent, men en veletablert lærer. Som ung var han en uredd tudong-munk (vandrende munk), som praktiserte utrettelig på lange turer i farefulle områder med et nådeløst klima. Nå for tiden er han en høyt respektert meditasjonsmester. Spesielt kjent for metta-meditasjon av veldig høy kvalitet, og for å være veldig direkte og frittalende i sin undervisning. For tiden holder han til i Nakhorn Ratchasima-provinsen i Thailand.

Mae Chee Kaew – Her Journey to Spriritual Awakening & Enlightenment, by Bhikkhu Silaratano

Mae Chee Kaew kom fra fattige kår i en landsby nordøst i Thailand. Hun gikk gjennom store vanskeligheter når hun ville forlate hjemmet for å følge Buddhas edle sti. Hun var så heldig å møte de største meditasjonsmestrene av sin samtid, tok deres instruksjoner til hjertet, og la hele sin flid i å kultivere et klart og oppmerksomt sinn. Hennes utholdenhet, mot og intuisjon gjorde henne i stand til å overkomme tilværelsens konvensjonelle grenser og fri seg fra all lidelse.
Last ned som PDF , eller Lydbok
Upāsikā Kee Nanayon

An Unentangled Knowing – The Teachings of a Thai Buddhist Lay Woman – Upāsikā Kee Nanayon

Upāsikā Kee Nanayon, også kjent under pseudonymet, K. Khao-suan-luang, var en av det 20. århundrets største kvinnelige Dhamma lærere i Thailand. Hun kom fra Rajburi, vest for Bangkok og var den eldste av åtte søsken i en kinesisk familie av handelsfolk. Moren hennes var meget religiøs og lærte henne i ung alder grunnleggende buddhistisk praksis som messing og overholdelse av levereglene. Når hun, i en alder av 6, så moren gjennomgå et svangerskap og en fødsel, ble hun så fylt av frykt og avsky at hun – når hun så den lille røde babyen med svart hår – rømte hjemmefra i 3 dager. Denne opplevelsen, og senere, foreldrenes skilsmisse gjorde at hun i ung alder sverget at hun aldri skulle underlegge seg, det hun så på som ekteskapets slaveri.
Last ned som PDF , eller Lydbok